Vietnam – Hanoi (RHAN150): .NET, C# Developers

Job description:

This time, Pentalog collaborates with an American client that is a Company involved IT solutions for real estate management. Following the satisfaction with Pentalog Hanoi branch, at this moment, they are willing to engage a dedicated team to take care of several MS software development projects (C#, MS workflow, Sharepoint, web portal: c#/php Š). Some other projects are internal for client (customer-service and limited time). These projects are completed in compliance with the Agile approach. So, in order to develop these projects, we are looking for .NET, C# Developers.

Requirements:

– Have at least 3 years experience with .NET.

– Have skills as below:

Skills 1:

Core .Net C# developer with (WF, WCF and WPF):

* WF (Workflow .Net 4.5)

• Designer re-hosting

• Using ActivityBuilder and DynamicActivity

• Custom activities (Event receivers using bookmarks)

* ASP.net … [Đọc tiếp...]

Vietnam – Hanoi: Lập trình viên iOS (RHAN103)

Mô tả vị trí:

Hiện tại Pentalog đang triển khai một dự án sáng tạo cho một công ty hàng đầu về kiểm tra chất lượng tại châu Á. Dự án sẽ xây dựng phiên bản mới của ứng dụng gốc cho iPhoneiPad (iPhone 3, 4, 5, iPad và tất cả các phiên bản). Khách hàng cuối sẽ sử dụng ứng dụng này để:

– Theo dõi tình trạng của việc kiểm tra được thực hiện
– Tra và kiểm duyệt các báo cáo thanh tra
– Bao quát những thao tác kiểm tra mới
– Thanh toán bằng Paypal
– Liên hệ với kiểm tra viên châu Á

Kết cấu bao gồm một ứng dụng gốc iOS (Objective C) kết nối với hệ thống thông tin của khách hàng thông qua webservices. Ứng dụng … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Lập trình viên Java (RHAN098)


Mô tả vị trí:
Song song với việc phát triển các dự án với khách hàng nước ngoài, Pentalog cũng luôn đảm bảo chất lượng của các dự án nội bộ bao gồm các ứng dụng nghiệp vụ và các hệ thống website tin tức, giới thiệu dịch vụ,…Tại Pentalog Việt Nam, chúng tôi đang phát triển khoảng 30 ứng dụng trong số 90 ứng dụng của cả tập đoàn. Tiêu biểu là các ứng dụng EPO (ứng dụng quản lý báo cáo hàng ngày), SDI (công cụ quản lý và xử lý các yêu cầu từ end-users), GAB (ứng dụng quản lý nghỉ phép), EPC (hệ thống chấm và quản lý thưởng cho nhân viên), EDT, ECI, ESC,… (tập các công cụ để quản lý các bài test kỹ thuật cho các ứng viên, nhân viên, hay công cụ … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Lập trình viên Flex/Java (RHAN095)

Mô tả vị vị trí: Pentalog đang triển khai một dự án với khách hàng Pháp. Kể từ năm 2002, khách hàng đã phát triển một hệ thống dựa trên nền tảng ứng dụng B2B nhằm quản lý hệ thống bán hàng với các cấp độ tiêu chuẩn dịch vụ (quản lý dự án, quản lý tài liệu, kho…). Mục đích của dự án là sát nhập nhiều ứng dụng từ ASP/IIS, Flex3/PureMVC… thành một môi trường thống nhất/bộ công nghệ và phát triển các tính năng mới. Môi trường/công nghệ sẽ là Flex4 (Cairngorm 3)/ Spring/ Hibernate/ JBOSS / PostgreSQL. Để đáp ứng nhu cầu của dự án, Pentalog tuyển dụng Lập trình viên Flex/Java với hiểu biết về Java.

Nhiệm vụ:

– Tham gia vào việc xác định kiến trúc
– Phát triển
– Kiểm … [Đọc tiếp...]