Việt Nam – Hà Nội: Trợ lý Kế toán – Hành chính (RHAN110)

Mô tả vị trí:

– Hỗ trợ các công việc liên quan đến kế toán: Nhập dữ liệu, Theo dõi, lập hồ sơ sổ sách kế toán, Theo dõi công nợ đối với các nhà cung cấp. Am hiểu về kế toán thanh toán, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
– Thực hiện các công việc hành chính – nhân sự: Sắp xếp và lưu giữ hồ sơ nhân viên, biết cách làm việc với Cơ quan bảo hiểm xã hội, Cơ quan thuế, Sở lao động Thương Binh Xã Hội, và các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam.
– Soạn thảo các văn bản và hồ sơ pháp lý của công ty.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

Yêu cầu:

– Có 2 năm kinh nghiệm trong … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Lập trình viên Java (RHAN096)

Mô tả vị vị trí: Pentalog phát triển một dự án xây dựng hệ thống quản lý nguyên một quy trình bảo hiểm, hệ thống này liên kết với giải pháp CRM có sẵn tại Việt Nam:

– Kiểm tra lại thông số kĩ thuật của ứng dụng
– Thiết kế mẫu dữ liệu và mẫu vật cho hệ thống
– Xây dựng framework cho dự án
– Phát triển chức năng của ứng dụng
Test unit
– Áp dụng tích hơp liên tiếp cho ứng dụng và quản lý chất lượng code

Yêu cầu:
– Nhiều kinh nghiệm làm việc với Java
– Có hiểu biết về UMLdesign pattern
– Có kinh nghiệm liên quan đến phát triển Web
– Có kinh nghiệm phát triển dự án liên quan đến Bảo hiểm và/hoặc CRM
– Có … [Đọc tiếp...]