Vietnam – Hanoi (RHAN 140): SEO Project Manager & SEOer

Pentalog Vietnam is a branch of Pentalog High Tech from France. We are specialized in providing offshore services in the IT field. In order to meet the requirement of a new project, we need to recruit a SEO Project Manager & 10 SEOer.

Job description:

– Collect and analyze data, identify trends and insights in order to achieve maximum traffic and ROI through organic search

– Track, report, and analyze performance using website analytics and SEO tools

– Optimize copy and landing pages for search engine marketing

– Perform ongoing keyword (including long tail) discovery, expansion and optimization

– Research and analyze competitor advertising links

– Work with the web development team to ensure SEO best practices are properly implemented across website architecture.

– Work with clients to drive SEO in content creation briefing and content optimisation

Requirements:[Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội (RHAN 119): Lập trình viên PHP/Prestashop

Mô tả vị trí:

Pentalog tập trung vào lĩnh vực thương mại điện tử trong khuôn khổ hợp tác với một công ty hàng đầu của Pháp về tích hợp thương mại kỹ thuật số. Pentalog làm việc chủ yếu dựa trên một giải pháp sáng tạo quy tụ trên cùng một nền tảng 100% của các thành phần bán hàng trực tuyến:

– Tiếp thị điện tử
– Hậu cần
– Giao dịch
– Hệ thống thanh toán, hóa đơn
– Dịch vụ khách hàng

Nền tảng này, thông qua việc tích hợp với hệ thống thông tin của khách hàng cuối cho phép gia công đầy đủ quy trình bán hàng, và giảm thời gian thiết lập một trang web bán hàng mới. Pentalog chủ yếu sẽ phát triển phần cuối này, tức sẽ đảm nhiệm việc thiết … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội (RHAN112): Lập trình viên Magento

Mô tả vị trí:

Lần này Pentalog hợp tác với một trong những công ty đầu tiên của Pháp về việc xây dựng nền tảng bán vé chiếu phim trực tuyến. Hệ thống đó sẽ giúp :
– Khán giả có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng về những lời bình phẩm các bộ phim, cũng như lịch trình các buổi chiếu phim đã được lên kế hoạch để có thể đặt chỗ trực tuyến với giá ưu đãi;
– Mở ra một kênh bán hàng mới cho các cơ sở, trung tâm độc lập;
Để đáp ứng nhu cầu của dự án, Pentalog cần tuyển Lập trình viên có kinh nghiệm làm việc với PHP/Magento.

Yêu cầu kỹ năng:

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng PHP, trong … [Đọc tiếp...]

Vietnam – Hanoi: Lập trình viên Web UI / ASP.NET – eCommerce (RHAN104)

Mô tả vị trí:

Pentalog tập trung vào lĩnh vực thương mại điện tử trong khuôn khổ hợp tác với một công ty hàng đầu của Pháp về tích hợp thương mại kỹ thuật số. Pentalog làm việc chủ yếu dựa trên một giải pháp sáng tạo quy tụ trên cùng một nền tảng 100% của các thành phần bán hàng trực tuyến:

– Tiếp thị điện tử
– Hậu cần
– Giao dịch
– Hệ thống thanh toán, hóa đơn
– Dịch vụ khách hàng

Nền tảng này, thông qua việc tích hợp với hệ thống thông tin của khách hàng cuối cho phép gia công đầy đủ quy trình bán hàng, và giảm thời gian thiết lập một trang web bán hàng mới. Pentalog chủ yếu sẽ phát triển phần cuối này, tức sẽ đảm nhiệm việc … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Lập trình viên Flex/Java/Alfresco (RHAN088)

Mô tả vị vị trí: Pentalog đang triển khai một dự án với khách hàng Pháp. Kể từ năm 2002, khách hàng đã phát triển một hệ thống dựa trên nền tảng ứng dụng B2B nhằm quản lý hệ thống bán hàng với các cấp độ tiêu chuẩn dịch vụ (quản lý dự án, quản lý tài liệu, kho…). Mục đích của dự án là sát nhập nhiều ứng dụng từ ASP/IIS, Flex3/PureMVC… thành một môi trường thống nhất/bộ công nghệ và phát triển các tính năng mới. Môi trường/công nghệ sẽ là Flex4 (Cairngorm 3)/ Alfresco/ Spring/ Hibernate/ JBOSS / PostgreSQL. Để đáp ứng nhu cầu của dự án, Pentalog tuyển dụng Lập trình viên Flex/Java/Alfresco với hiểu biết về Java.

Nhiệm vụ:

– Tham gia vào việc xác định kiến trúc
– Phát triển
– … [Đọc tiếp...]