Việt Nam – Hà Nội (RHAN124): Lập trình viên JAVA/J2EE & Tester

Mô tả vị trí:

Pentalog tự hào có quan hệ đối tác với một trong các công ty toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nước hoa, cung cấp các sản phẩm lương thực toàn cầu và lĩnh vực nước giải khát, hàng tiêu dùng. Tại Việt nam, Pentalog hiện đang triển khai dự án về điện thoại di động cho khách hàng. Dự án chia thành nhiều giai đoạn tiến hành khác nhau với các chức năng:


– Đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu giữa khách hàng và nhà cung cấp.
– Chuyển đổi giữa các ngân hàng cơ sở của khách hàng.
– Phân tích cơ sở dữ liệu.
– Giao diện ERP.

Để đáp ứng nhu cầu của dự án Pentalog cần tuyển các vị trí sau:

1. 4 – 5 Lập trình viên … [Đọc tiếp...]

Vietnam – Hanoi (RHAN 123): PHP5/Symfony2 Developers

Job description:

Continue to expand relationships with partner which is one of the French leading suppliers of Internet service, Pentalog will help this company to provide optimal solutions for the connection, as well as Internet access tools and safety measures for the websites exploitation. On that basis, Pentalog need to recruit a team of 1 Scrum Master and 2 Developers PHP5/Symfony2 to develop the project.

Requirements:

– Have at least 3 years experience with PHP5 (not including Magento, Prestashop or other CMS).
– Expertise in Symfony2 (Symfony 1.4 is possible)
– Knowledge of databases (MySQL)
– Proficiency in Javascript (Jquery framework in particular)
– Knowledge of Angular.js is a priority
– Knowledge of GIT
– Knowledge of Capistrano is a plus
– Fluency in English is a must; French knowledge is an advantage.

Benefits:

– Develop career within an international … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Nhân viên IT (RHAN100)

Miêu tả công việc:

Khách hàng của Pentalog làm việc trong lĩnh vực xử lý và phân phối nội dung báo chí. Các nội dung đến từ nhiều nguồn (báo, thông cáo báo chí chính thức, vv …). Khách hàng xử lý nội dung được gửi trên một FTP và phân phối lại cho các khách hàng của họ.

Dựa vào số lượng nguồn năm vừa qua (800 -> 1400) và các vấn đề tiềm năng liên quan đến việc xử lý dữ liệu, chúng tôi cần phải thiết lập một đội ngũ giám sát qua đêm với nhiệm vụ:

–          Xử lý các thông báo xuất phát từ các chương trình xử lý dữ liệu, các vấn đề liên quan đến các cơ sở hạ tầng, các vấn đề liên quan đến thay đổi định dạng nội dung, vấn … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Lập trình viên Java (RHAN096)

Mô tả vị vị trí: Pentalog phát triển một dự án xây dựng hệ thống quản lý nguyên một quy trình bảo hiểm, hệ thống này liên kết với giải pháp CRM có sẵn tại Việt Nam:

– Kiểm tra lại thông số kĩ thuật của ứng dụng
– Thiết kế mẫu dữ liệu và mẫu vật cho hệ thống
– Xây dựng framework cho dự án
– Phát triển chức năng của ứng dụng
Test unit
– Áp dụng tích hơp liên tiếp cho ứng dụng và quản lý chất lượng code

Yêu cầu:
– Nhiều kinh nghiệm làm việc với Java
– Có hiểu biết về UMLdesign pattern
– Có kinh nghiệm liên quan đến phát triển Web
– Có kinh nghiệm phát triển dự án liên quan đến Bảo hiểm và/hoặc CRM
– Có … [Đọc tiếp...]