Vietnam – Hanoi (RHAN156): Tester_Smart Consumer products

Description:

Pentalog works for a French Company, specialized in acoustic engineering, that provides OEMs with network media solutions for consumer electronics products. From desktop internet radio, to audio multi-room system, through innovative product like a wireless speaker, all these solutions are based on a DLNA-certified middleware. Pentalog is working more specifically on the validation of these products, within its offices in Hanoi, and also applications related to the use of these products.

In order to meet the needs of this project, Pentalog is looking for a Tester.

Responsibilities:

As a Tester you will be in charge of:

– Elaboration of the planning with the client, in conformity with the budget;
– Definition of the test strategy, and implementation of the test plan;
– Tasks assignment to the members of the team;
– Writing of the test cases;
– Execution … [Đọc tiếp...]

Vietnam – Hanoi (RHAN153): Tester/Developer for Video Testing Project

Job description:

Client is a French company which specializes in providing video solutions and service infrastructure for the delivery of interactive Live TV and video on demand (VoD) services, with over 300 deployments in 50 countries representing millions of users and 10,000 live channels. The purpose of the project is to test (auto & manual) the client’s products.

1)- Manual testing VOD/nPVR server, DVB-IP gateway, and other video broadcasting servers;
2)- Writing test cases for manual testing those servers from specification documents;
3)- Setting up testing environment based on Ubuntu Linux machine;
4)- Have knowledge of streaming video product.

So, we are looking for 1 Tester/Developer to join this project.

Requirements:

1)- Linux using and administrating skill (2 years – intermediate) (required);
2)- Linux shell or Python or PHP programing skill (2 years – intermediate) (required);
3)- TCP/IP understanding (intermediate) … [Đọc tiếp...]

Vietnam – Hanoi (RHAN148): Technical Writer cum Tester

Description:

Client is a French company which specializes in providing video solutions and service infrastructure for the delivery of interactive Live TV and video on demand (VoD) services, with over 300 deployments in 50 countries representing millions of users and 10,000 live channels. At Pentalog Vietnam (Hanoi agency), we have an interesting Video testing project, and to meet the need of project, we are looking a Technical Writing person cum Tester (including streaming, adaptive bit rate, recording, STORAGE).

Responsibilities:

– Understand well the client’s products;
– Write English document: several type of documentation : Manual installation – Usual manual – technical guide – development guide (not in the scope);
– Join testing project.

Requirements:

– Good level of English: can understand well documentation and strong in writing skill;
– Have experience/knowledge of testing: Manual testing VOD/PVR server, … [Đọc tiếp...]

Vietnam – Hanoi (RHAN147): QC, Test Manager who knows French

Description:

Continue to expand relationships with partner which is one of the French leading suppliers of Internet service, Pentalog will help this Company to provide optimal solutions for the connection, as well as Internet access tools and safety measures for the websites exploitation. Accompanying a PHP coding team, we are looking for 1 QC/Test Manager who knows French.

Missions:

– Define, organize action plans to ensure the implementation of software system according the needs/requirements of client;
– Coordinate with team to define the test strategy (test types, test levels …) ;
– Define the acceptance criteria for testing ;
– Support validation of requirements ;
– Advise the team about overall risks and trends ;
– Perform manual/explore tests ;
– Create automated test scenarios ;
– Monitor the progress of product and control development processes;
– Respect priorities … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội (RHAN128): Tester thành thạo tiếng Pháp

Mô tả vị trí:

Không ngừng mở rộng đối tác, lần này Pentalog hợp tác với một khách hàng là một trong những nhà cung cấp các dịch vụ Internet lớn của Pháp. Dựa trên nhu cầu của người dùng, công ty sẽ đưa ra các giải pháp tối ưu cho việc kết nối, truy cập Internet cũng như công cụ và giải pháp an toàn trong việc khai thác các trang web. Trên nền tảng đó, Pentalog sẽ triển khai một dự án về các ứng dụng web, đó được xem như một công cụ cho phép người tiêu dùng có thể thực hiện việc mua bán hàng trực tuyến một cách an toàn và hữu hiệu hơn.

Để đáp ứng nhu cầu của dự án, Pentalog cần tuyển Kiểm thử viên (Tester) thành thạo tiếng Pháp. Đó … [Đọc tiếp...]

Vietnam – Hanoi (RHAN127) – Tester for Video Testing Project

Client is a French company which specializes in providing video solutions and service infrastructure for the delivery of interactive Live TV and video on demand (VoD) services, with over 300 deployments in 50 countries representing millions of users and 10,000 live channels. The purpose of the project is to test (auto & manual) the client’s products.

Job description:

1)- Manual testing VOD/nPVR server, DVB-IP gateway, and other video broadcasting servers;
2)- Writing test cases for manual testing those servers from specification documents;
3)- Setting up testing environment based on Ubuntu Linux machine;
4)- Have knowledge of streaming video product.

Requirements:

1)- Linux using and administrating skill (2 years – intermediate) (required)
2)- Linux shell or Python or PHP programing skill (2 years – intermediate) (required)
3)- TCP/IP understanding (intermediate) (required)
4)- MPEG/DVB (optional)
5)- Knowledge of testing is a plus;… [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội (RHAN124): Lập trình viên JAVA/J2EE & Tester

Mô tả vị trí:

Pentalog tự hào có quan hệ đối tác với một trong các công ty toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nước hoa, cung cấp các sản phẩm lương thực toàn cầu và lĩnh vực nước giải khát, hàng tiêu dùng. Tại Việt nam, Pentalog hiện đang triển khai dự án về điện thoại di động cho khách hàng. Dự án chia thành nhiều giai đoạn tiến hành khác nhau với các chức năng:


– Đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu giữa khách hàng và nhà cung cấp.
– Chuyển đổi giữa các ngân hàng cơ sở của khách hàng.
– Phân tích cơ sở dữ liệu.
– Giao diện ERP.

Để đáp ứng nhu cầu của dự án Pentalog cần tuyển các vị trí sau:

1. 4 – 5 Lập trình viên … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Tester thành thạo tiếng Pháp (RHAN108)

Mô tả vị trí:

Không ngừng mở rộng đối tác, lần này Pentalog hợp tác với một khách hàng là một trong những nhà cung cấp các dịch vụ Internet lớn của Pháp. Dựa trên nhu cầu của người dùng, công ty sẽ đưa ra các giải pháp tối ưu cho việc kết nối, truy cập Internet cũng như công cụ và giải pháp an toàn trong việc khai thác các trang web. Trên nền tảng đó, Pentalog sẽ triển khai một dự án test các ứng dụng web, đó được xem như một công cụ cho phép người tiêu dùng có thể thực hiện việc mua bán hàng trực tuyến một cách an toàn và hữu hiệu hơn.

Để đáp ứng nhu cầu của dự án, Pentalog cần tuyển Kiểm thử viên thành thạo tiếng Pháp. Cùng … [Đọc tiếp...]

Vietnam – Hanoi: Tester for Video Testing Project (RHAN106)

Project description: Client is a French company which specializes in providing video solutions and service infrastructure for the delivery of interactive Live TV and video on demand (VoD) services, with over 300 deployments in 50 countries representing millions of users and 10,000 live channels. The purpose of the project is to test (auto & manual) the client’s products.

Job description:

Writing automatic Python scripts for testing VOD/nPVR servers, DVB-IP gateways, and other video broadcasting servers, such as:
+ writing auto scripts from test cases using Python, tester-man, TTCN-3 language and Selenium
+ running scripts to test those servers

Writing C/C++-based software of PHP-based codes, based on client’s requirements, such as:
+ customizing C/C++ source code of servers and gateways
+ customizing the web PHP GUI interfaces of servers and gateways
+ writing some simulation tools … [Đọc tiếp...]

Vietnam – Hanoi: Test Manager – Smart Consumer products (RHAN102)

Job description:

Pentalog works for a French Company that provides OEMs with network media solutions for consumer electronics products. From desktop internet radio, to audio multi-room system, through innovative product like a wireless speaker embedded in a light bulb, all these solutions are based on a DLNA-certified middleware. Pentalog is working more specifically on the validation of these products, within its offices in Hanoi.

In order to meet the needs of this project, Pentalog is looking for a Test Manager.

As a Test Manager you will be in charge of:

– Elaboration of the planning with the client, in conformity with the budget
– Definition of the test strategy, and implementation of the test plan
– Tasks assignment to the members of the team
– Writing of the test cases
– Execution of the test cases and … [Đọc tiếp...]