Vietnam – Hanoi (RHAN 140): SEO Project Manager & SEOer

Pentalog Vietnam is a branch of Pentalog High Tech from France. We are specialized in providing offshore services in the IT field. In order to meet the requirement of a new project, we need to recruit a SEO Project Manager & 10 SEOer.

Job description:

– Collect and analyze data, identify trends and insights in order to achieve maximum traffic and ROI through organic search

– Track, report, and analyze performance using website analytics and SEO tools

– Optimize copy and landing pages for search engine marketing

– Perform ongoing keyword (including long tail) discovery, expansion and optimization

– Research and analyze competitor advertising links

– Work with the web development team to ensure SEO best practices are properly implemented across website architecture.

– Work with clients to drive SEO in content creation briefing and content optimisation

Requirements:[Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội (RHAN112): Lập trình viên Magento

Mô tả vị trí:

Lần này Pentalog hợp tác với một trong những công ty đầu tiên của Pháp về việc xây dựng nền tảng bán vé chiếu phim trực tuyến. Hệ thống đó sẽ giúp :
– Khán giả có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng về những lời bình phẩm các bộ phim, cũng như lịch trình các buổi chiếu phim đã được lên kế hoạch để có thể đặt chỗ trực tuyến với giá ưu đãi;
– Mở ra một kênh bán hàng mới cho các cơ sở, trung tâm độc lập;
Để đáp ứng nhu cầu của dự án, Pentalog cần tuyển Lập trình viên có kinh nghiệm làm việc với PHP/Magento.

Yêu cầu kỹ năng:

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng PHP, trong … [Đọc tiếp...]