Việt Nam – Hà Nội: Recruitment Leader (RHAN097)

Mô tả vị trí: Pentalog là Tập đoàn hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực cung cấp Dịch vụ Phần mềm và Tư vấn Công nghệ thông tin. Được thành lập từ năm 1993, hiện Pentalog đã có mặt tại 6 quốc gia trên Thế giới (Pháp, Đức, Ru-ma-ni, Môn-đô-va, Israel, và Việt Nam) với số lượng nhân viên lên đến khoảng 750 người. Pentalog Việt Nam được thành lập từ năm 2009 với chi nhánh đầu tiên đặt tại Hà Nội và hiện đang có khoảng 65 thành viên. Song song với việc phát triển tốt các dự án, chất lượng đào tạo, Pentalog cũng luôn chú trọng tới yếu tố con người. Nhu cầu tuyển dụng là không ngừng. Vì vậy, để đảm bảo cho việc phát triển nguồn lực nhân sự, Pentalog đang cần tuyển vị trí … [Đọc tiếp...]