Vietnam – Hanoi (RHAN163): Senior JAVA Developers

Job description:

Continue to expand relationships with partner which is one of the French leading suppliers of Internet service, Pentalog will help this company to provide optimal solutions for the connection, as well as Internet access tools and safety measures for the websites exploitation. Beside a project of PHP, client wants to develop another JAVA project. So, Pentalog Vietnam is looking for 2 JAVA/J2EE Developers to implement this project.

Requirements:

– Having at least 3 years experience with JAVA 7, 8;
– Experience with:
+ Spring 4 : Spring MVC;
+ Hibernate 4, jpa 2;
+ Tool: Eclipse, Findbug plugin, Maven 3, Git 2.0;
– Experience and good mindset of JUNIT test: spring test, easymock, spring datatest,…
– Knowledge of:
+ MySQL 5.1;
+ Tomcat 7;
+ Micro service;
+ Spring boot;
+ Code Quality control: Sonar;
– Proficiency in … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Lập trình viên Flex/Java (RHAN095)

Mô tả vị vị trí: Pentalog đang triển khai một dự án với khách hàng Pháp. Kể từ năm 2002, khách hàng đã phát triển một hệ thống dựa trên nền tảng ứng dụng B2B nhằm quản lý hệ thống bán hàng với các cấp độ tiêu chuẩn dịch vụ (quản lý dự án, quản lý tài liệu, kho…). Mục đích của dự án là sát nhập nhiều ứng dụng từ ASP/IIS, Flex3/PureMVC… thành một môi trường thống nhất/bộ công nghệ và phát triển các tính năng mới. Môi trường/công nghệ sẽ là Flex4 (Cairngorm 3)/ Spring/ Hibernate/ JBOSS / PostgreSQL. Để đáp ứng nhu cầu của dự án, Pentalog tuyển dụng Lập trình viên Flex/Java với hiểu biết về Java.

Nhiệm vụ:

– Tham gia vào việc xác định kiến trúc
– Phát triển
– Kiểm … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Kỹ sư Phần mềm Android / iPhone / Blackberry (RHAN092)

Khi phát triển những phần mềm đỉnh cao, chúng tôi đặt tất cả niềm đam mê của mình vào dự án. Nếu bạn có chung cảm nhận với chúng tôi đối với công việc, hãy trở thành một phần của nhóm chúng tôi, với vai trò là Kỹ sư phần mềm Android / iPhone / Blackberry.

Vì sao bạn lại tham gia với chúng tôi?

– Bạn đã chọn lĩnh vực phát triển phần mềm và bạn đã có được những kinh nghiệm nhất định đối với lập trình iPhone, Android hay Blackberry.
– Bạn có hứng thú tham gia vào một nhóm các chuyên gia và bạn đánh giá cao một môi trường nơi bạn có thể phát triển, thảo luận và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.
– Bạn có đam mê với điện thoại … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Lập trình viên PHP – Dự án Ứng dụng Web (RHAN091)

Mô tả vị vị trí: Là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ IT, Pentalog hoàn toàn thấu hiểu nhu cầu trao đổi thông tin của cộng đồng IT cũng như của những doanh nghiệp hay cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, tất cả họ đều chưa có một sân chơi thực sự, để cập nhật và trao đổi thông tin, để doanh nghiệp tìm đến ứng viên và để người lao động tìm được một công việc phù hợp… Nắm bắt được nhu cầu và thực trạng này, Pentalog đã đưa một ý tưởng rất táo bạo và thú vị, đó là Xã hội hóa hoạt động Tuyển dụng – Nhân sự. Nói đúng hơn là biến họat động Tuyển dụng – Nhân sự đơn thuần thành những họat động đa liên kết, … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Lập trình viên Flex/Java/Alfresco (RHAN088)

Mô tả vị vị trí: Pentalog đang triển khai một dự án với khách hàng Pháp. Kể từ năm 2002, khách hàng đã phát triển một hệ thống dựa trên nền tảng ứng dụng B2B nhằm quản lý hệ thống bán hàng với các cấp độ tiêu chuẩn dịch vụ (quản lý dự án, quản lý tài liệu, kho…). Mục đích của dự án là sát nhập nhiều ứng dụng từ ASP/IIS, Flex3/PureMVC… thành một môi trường thống nhất/bộ công nghệ và phát triển các tính năng mới. Môi trường/công nghệ sẽ là Flex4 (Cairngorm 3)/ Alfresco/ Spring/ Hibernate/ JBOSS / PostgreSQL. Để đáp ứng nhu cầu của dự án, Pentalog tuyển dụng Lập trình viên Flex/Java/Alfresco với hiểu biết về Java.

Nhiệm vụ:

– Tham gia vào việc xác định kiến trúc
– Phát triển
– … [Đọc tiếp...]