Vietnam-Hanoi (RH162): Senior Android & PHP/Symfony/NodeJS Developers

Job description:

For Asian market, Pentalog Vietnam not only collaborates with Singaporean client but also Hong Kong client for this time. Working in the Health field (hospital, clinic) and social, they want to create a social network (SN) for them from emergent countries (like our country, Vietnam). They could share cases to find other solutions or advices, write articles and push link/information. This SN will be also available for pharmaceutic companies (push events and market studies with a workflow validation following local health law) and later to nurses.
Therefore, in order to develop project, we need Senior Android Developers (for Frontend) and PHP/Symfony2 or Laravel/NodeJS Developers (for Backend) as following:

Requirements:

For Android Developers:

– Minimum 3 years of experience in Android development (Expert in Android is better);
– Proactive, well self-organized and responsible in work;
– Good team … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Kỹ sư Phần mềm Android / iPhone / Blackberry (RHAN092)

Khi phát triển những phần mềm đỉnh cao, chúng tôi đặt tất cả niềm đam mê của mình vào dự án. Nếu bạn có chung cảm nhận với chúng tôi đối với công việc, hãy trở thành một phần của nhóm chúng tôi, với vai trò là Kỹ sư phần mềm Android / iPhone / Blackberry.

Vì sao bạn lại tham gia với chúng tôi?

– Bạn đã chọn lĩnh vực phát triển phần mềm và bạn đã có được những kinh nghiệm nhất định đối với lập trình iPhone, Android hay Blackberry.
– Bạn có hứng thú tham gia vào một nhóm các chuyên gia và bạn đánh giá cao một môi trường nơi bạn có thể phát triển, thảo luận và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.
– Bạn có đam mê với điện thoại … [Đọc tiếp...]