Vietnam-Hanoi (RH162): Senior Android & PHP/Symfony/NodeJS Developers

Job description:

For Asian market, Pentalog Vietnam not only collaborates with Singaporean client but also Hong Kong client for this time. Working in the Health field (hospital, clinic) and social, they want to create a social network (SN) for them from emergent countries (like our country, Vietnam). They could share cases to find other solutions or advices, write articles and push link/information. This SN will be also available for pharmaceutic companies (push events and market studies with a workflow validation following local health law) and later to nurses.
Therefore, in order to develop project, we need Senior Android Developers (for Frontend) and PHP/Symfony2 or Laravel/NodeJS Developers (for Backend) as following:

Requirements:

For Android Developers:

– Minimum 3 years of experience in Android development (Expert in Android is better);
– Proactive, well self-organized and responsible in work;
– Good team … [Đọc tiếp...]

Việt Nam – Hà Nội: Lập trình viên PHP – Dự án Ứng dụng Web (RHAN091)

Mô tả vị vị trí: Là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ IT, Pentalog hoàn toàn thấu hiểu nhu cầu trao đổi thông tin của cộng đồng IT cũng như của những doanh nghiệp hay cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, tất cả họ đều chưa có một sân chơi thực sự, để cập nhật và trao đổi thông tin, để doanh nghiệp tìm đến ứng viên và để người lao động tìm được một công việc phù hợp… Nắm bắt được nhu cầu và thực trạng này, Pentalog đã đưa một ý tưởng rất táo bạo và thú vị, đó là Xã hội hóa hoạt động Tuyển dụng – Nhân sự. Nói đúng hơn là biến họat động Tuyển dụng – Nhân sự đơn thuần thành những họat động đa liên kết, … [Đọc tiếp...]